Ubezpieczenie samochodu – jakie wybrać?

0
(0)

Użytkowanie samochodu zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, które pociąga za sobą konsekwencje finansowe. W łagodzeniu skutków zdarzeń drogowych, swoją pomoc oferują firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie samochodu pomoże kierowcy w procesie likwidacji szkód osobowych i rzeczowych, które zostały wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego oraz uchroni go przed karą za brak OC, nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odróżnieniu od innych ubezpieczeń, chroni kierowcę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom, w związku z ruchem jego samochodu. Jako jedyne obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, OC regulowane jest przepisami prawa i zakres tego ubezpieczenia jest taki sam, niezależnie od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Skoro tak, to w przypadku ubezpieczenia OC warto wybrać najtańszą polisę. 

Szukając najbardziej korzystnych rozwiązań, użytkownik pojazdu może zdecydować się na ubezpieczenie OC i AC łącznie, w tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wybór pakietu wpływa na obniżenie kosztu ochrony samochodu. Nie zawsze jednak kierowcy mogą skorzystać z takiego rozwiązania. W przypadku OC zakres polisy wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, natomiast AC to ubezpieczenie dodatkowe i to ubezpieczyciele określają, jaki może być maksymalny wiek samochodu, który mogą objąć ochroną w ramach umowy autocasco.

Czy polisa AC jest konieczna?

Ubezpieczenie AC, znane jako autocasco, jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu na wypadek kradzieży samochodu, jego zniszczenia w wyniku kolizji lub wypadku drogowego oraz uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne. Gwarantuje również pokrycie kosztów szkody powstałej na skutek pożaru czy wybuch samochodu.

Zakres ubezpieczenia AC może obejmować nie tylko samochód, ale również standardowe lub dodatkowe elementy jego wyposażenia, jeśli takie są preferencje osoby ubezpieczającej pojazd.

Koszt polisy AC i zakres ochrony różni się w zależności od oferty ubezpieczenia samochodu poszczególnych firm ubezpieczających. Przed zawarciem ubezpieczenia AC należy dokładnie zapoznać się z warunkami ochrony, ponieważ to od zapisów w umowie zależy, czy w razie danej szkody właściciel  samochodu uzyska odszkodowanie i jaka będzie jego wysokość. 

Na ubezpieczeniu AC raczej nie warto oszczędzać, w końcu jest to inwestycja w ochronę własnego pojazdu. Wybierając więc ofertę ubezpieczenia samochodu, która ma być najbardziej opłacalna, koniecznie trzeba doprecyzować wszystkie szczegóły ochrony: metodę likwidacji szkody, amortyzację części samochodu, wybór części zamiennych, wartość samochodu w dniu szkody, udział własny w szkodzie itp. W każdym jednak przypadku ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała w wyniku umyślnej winy ubezpieczonego lub ewidentnym zaniedbaniu kierowcy pojazdu.

Czym się kierować przy wyborze Assistance?

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Pozwala uzyskać pomoc na drodze w razie wypadku, awarii bądź kradzieży samochodu. Ubezpieczenie assistance występuje w kilku różnych wariantach; od pomocy podstawowej, przez standardową aż po usługi premium. Wybór optymalnej polisy należy do kierowcy. Z reguły, posiadacz samochodu może dowolnie komponować zakres usług w ramach ubezpieczenia assistance, w zależności od swoich potrzeb, pokonywanych tras, odległości i czasu spędzonego w podróży. 

Zwykle ubezpieczenie assistance obejmuje holowanie pojazdu, naprawę na miejscu zdarzenia, samochód zastępczy, transport osób, nocleg, czy dostarczenie paliwa. Tu ubezpieczający może dokonać wyboru: holowanie – do ilu kilometrów, naprawa – na miejscu, w serwisie czy warsztacie samochodowym, samochód zastępczy – na ile dni, itp. 

Istnieją jednak warianty ubezpieczenia assistance, których zakres znacznie wykracza poza podstawowe czy standardowe usługi. Może to być odbiór pojazdu po naprawie, złomowanie pojazdu, kierowca zastępczy, przewóz medyczny, transport zwłok, tłumacz, ochrona prawna za granicą czy nawet przewóz i leczenie zwierzęcia domowego. Kwota ubezpieczenia rośnie w tym przypadku wraz z ilością wybranych zabezpieczeń i ich zasięgiem terytorialnym.

Jak przydatny był ten artykuł ?

Kliknij na gwiazdki i oceń artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Bądź pierwszy i oceń artykuł