Państwowa Inspekcja Pracy – Czym się zajmuje oraz jak wygląda kontrola?

0
(0)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) monitoruje przestrzeganie prawa pracy i warunków zatrudnienia. Jakie są cele tej instytucji? Jaki jest dokładnie zakres jej działalności? Jak wygląda kontrola? Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czym zajmuje się PIP?


Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje:

 • kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy;
 • działania prewencyjno-promocyjne;
 • edukację wspierającą tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w polskich firmach.

Państwowa Inspekcja Pracy to organ, który okazuje się bezcenny, kiedy pracodawca narusza przepisy wynikające z Kodeksu pracy – https://www.gowork.pl/poradnik/4/prawo-pracy/skarga-do-pip-na-pracodawce-czy-warto-kiedy-i-jak-ja-napisac/

Jak wygląda kontrola PIP?

Kontrole PIP mogą być przeprowadzone jedynie przez inspektorów pracy lub upoważnionych pracowników.  W trakcie inspekcji osoby kontrolujące mogą przyglądać się stanowiskom pracy, maszynom i urządzeniom oraz procesom technologicznym, a także domagać się przedłożenia akt osobowych. W stosunku do pracowników kontrolerzy PIP mają prawo do: sprawdzenia tożsamości, przesłuchiwania, żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia. Pracodawca zobowiązany jest do współpracy z PIP w zakresie okazania żądanych dokumentów, udzielania informacji oraz udostępniania pomieszczeń. 

Wszelkie ustalenia PIP dokumentowane są w protokole pokontrolnym, który powinien zostać podpisany zarówno przez inspektora, jak i pracodawcę. Ewentualne zastrzeżenia do jego treści można zgłaszać do 7 dni od dnia otrzymania dokumentu. 

Jakie są główne zadania Państwowej Inspekcji Pracy?

Najważniejsze zadania Państwowej Inspekcji Pracy określa art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Do podstawowych zadań PIP należy kontrola przestrzegania:

 • przepisów i zasad BHP;
 • przepisów dotyczących stosunku pracy;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • czasu pracy;
 • urlopów;
 • uprawnień pracowników (np. urlop macierzyński);
 • zatrudniania młodocianych i osób z niepełnosprawnościami;
 • legalności zatrudnienia;
 • przestrzegania informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej;
 • opłacania składek.

Podsumowując. Państwowa Inspekcja Pracy to organ, którego głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z przepisami prawa pracy. W przypadku wszelkich naruszeń, np. niewypłacania wynagrodzenia pracownik ma prawo złożyć skargę do PIP. 

Jak przydatny był ten artykuł ?

Kliknij na gwiazdki i oceń artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Bądź pierwszy i oceń artykuł