Czym jest dyrektywa NIS2?

0
(0)

Cyberbezpieczeństwo nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w dzisiejszym szybko rozwijającym się cyfrowym świecie. Wraz z postępem technologicznym i rosnącą zależnością od systemów informatycznych, pojawia się również zwiększone ryzyko ataków cybernetycznych, które mogą zagrażać zarówno bezpieczeństwu narodowemu, jak i prywatności obywateli. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska podjęła kroki w celu wzmocnienia swoich ram prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, skutkując uchwaleniem Dyrektywy NIS2.

Czym jest Dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2, formalnie znana jako „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555”, stanowi kluczowy element europejskiej strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jest to aktualizacja i rozszerzenie pierwszej Dyrektywy o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informatycznych (NIS), wprowadzonej w 2016 roku. NIS2 ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, wprowadzając szereg wymogów dla szerokiego spektrum sektorów krytycznych oraz usług cyfrowych.

Przegląd pierwszej wersji Dyrektywy NIS i potrzeba jej aktualizacji

Pierwotna dyrektywa NIS była pionierskim krokiem w kierunku ujednoliconego podejścia do cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Skoncentrowana na operatorach usług kluczowych i dostawcach usług cyfrowych, ustanawiała podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz zgłaszania incydentów. Jednakże, w obliczu szybkiego rozwoju technologii i ewoluujących metod ataków cybernetycznych, stało się jasne, że istniejąca dyrektywa wymaga aktualizacji, aby skutecznie chronić Europejczyków przed nowymi zagrożeniami.

Potrzeba Aktualizacji

Ewolucja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wyłonił nowe obszary wymagające zintensyfikowanego wsparcia. W szczególności, rosnąca złożoność cyfrowych łańcuchów dostaw, powszechne stosowanie rozwiązań chmurowych oraz pojawienie się nowych technologii, jak Internet Rzeczy (IoT), wykazały, że istniejąca dyrektywa NIS nie sprostała już nowym wyzwaniom. Stało się jasne, że konieczne jest bardziej zharmonizowane podejście do raportowania incydentów i współpracy transgranicznej.

Dyrektywa NIS2 stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania w cyberbezpieczeństwie obejmując nowo powstałe obszary cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzając bardziej rygorystyczne procedury zgłaszania incydentów. Dzięki tym zmianom, Unia Europejska ma na celu zbudowanie mocniejszej i bardziej spójnej obrony przed cyberzagrożeniami, chroniąc tym samym swoje instytucje, przedsiębiorstwa i obywateli w bardziej skuteczny sposób. 

Ta zaktualizowana regulacja ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa informatycznego oraz zapewnienia, że państwa członkowskie utrzymują wysoki, wspólny poziom cyberbezpieczeństwa, kluczowy dla ochrony wewnętrznego rynku i wspierania cyfrowej suwerenności Europy.

Rozszerzenie zakresu podmiotów objętych przepisami

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez NIS2 jest znaczne rozszerzenie zakresu podmiotów objętych jej przepisami. Dyrektywa wprowadza podział na podmioty kluczowe (essential entities) i podmioty ważne (important entities), obejmując tym samym szerszą gamę sektorów i organizacji niż jej poprzedniczka. Do podmiotów kluczowych zaliczają się te, których działalność jest fundamentalna dla utrzymania krytycznych społecznych i gospodarczych funkcji, natomiast podmioty ważne to te, których działalność, choć nie krytyczna, ma duże znaczenie dla wewnętrznego rynku.

Podsumowując, Dyrektywa NIS2 jest kluczowym elementem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa, mającym na celu zapewnienie, że zarówno państwa członkowskie, jak i prywatne sektory działają w sposób zorganizowany i zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami. Poprzez rozszerzenie zakresu podmiotów objętych przepisami i wprowadzenie klarownych kategorii organizacji, Unia Europejska dąży do stworzenia zintegrowanego i odpornego środowiska cyfrowego.

Jak przydatny był ten artykuł ?

Kliknij na gwiazdki i oceń artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Bądź pierwszy i oceń artykuł